indianapolis 500

Indianapolis 500

Chặng đua Indianapolis 500 Từng là một chặng đua của F1 từ năm 1950-1961

Nhật ký Formula 1 1950-Indy500-Johnnie Parsons chiến thắng

Nhật ký Indy500 1950 Chặng đua F1 thứ 3 trong lịch sử, chặng đua thứ 3 của mùa giải 1950 Trường đua: Indianapolis Pole: Walt Faulkner Chiến thắng: Johnnie Parsons (xuất phát P5) (Tiếp tục cập nhật)

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • indianapolis 500 - Thể thao tốc độ RSS