Jack Ahearn

Jack Ahearn

Tay đua người Úc (08/10/1924-10/04/2017) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jack Ahearn

Tay đua người Úc (08/10/1924-10/04/2017) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jack Ahearn

Tay đua người Úc (08/10/1924-10/04/2017) từng chiến thắng thể thức 500cc

Top 10 tay đua ‘già nhất’ từng giành chiến thắng tại thể thức MotoGP

Dưới đây là danh sách các tay đua nhiều tuổi nhất từng giành được chiến thắng ở hạng đua cao nhất của MotoGP… 1. Fergus Anderson – Trường đua Montjuich (Tây Ban Nha), 1953 – 44 tuổi 273 ngày Fergus Kenrick Anderson (09/02/1909 – 06/05/1956) là tay đua người Anh. Ông đã vô địch ở […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Jack Ahearn - Thể thao tốc độ RSS