Jack Brett

Jack Brett

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Jack Brett Ngày sinh: 17/06/1917 Ngày mất: 29/12/1982 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Jack Brett

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Jack Brett Ngày sinh: 17/06/1917 Ngày mất: 29/12/1982 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Jack Brett

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Jack Brett Ngày sinh: 17/06/1917 Ngày mất: 29/12/1982 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Jack Brett - Thể thao tốc độ RSS