jarno saarinen

Jarno Saarinen

Jarno Saarinen (11/12/1945-20/05/1973) là tay đua MotoGP người Phần Lan từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc ở mùa giải 1973. Ông thiệt mạng do tai nạn ở GP Italia tại Monza.

Jarno Saarinen

Jarno Saarinen (11/12/1945-20/05/1973) là tay đua MotoGP người Phần Lan từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc ở mùa giải 1973. Ông thiệt mạng do tai nạn ở GP Italia tại Monza.

Jarno Saarinen

Jarno Saarinen (11/12/1945-20/05/1973) là tay đua MotoGP người Phần Lan từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc ở mùa giải 1973. Ông thiệt mạng do tai nạn ở GP Italia tại Monza.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • jarno saarinen - Thể thao tốc độ RSS