Jim Redman

Jim Redman mới nhất: Jim Redman
3 năm trước

Jim Redman

Tên đầy đủ: James Albert Redman Tay đua Moto người Rhodesian-thuộc địa của Anh (nay thuộc Zimbawe) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jim Redman

Tên đầy đủ: James Albert Redman Tay đua Moto người Rhodesian-thuộc địa của Anh (nay thuộc Zimbawe) từng chiến thắng thể thức 500cc