jody scheckter

Jody Scheckter

Jody Scheckter (20/01/1950-) là tay đua F1 người Nam Phi từng vô địch F1 năm 1979 và có 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Jody Scheckter

Jody Scheckter (20/01/1950-) là tay đua F1 người Nam Phi từng vô địch F1 năm 1979 và có 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Jody Scheckter

Jody Scheckter (20/01/1950-) là tay đua F1 người Nam Phi từng vô địch F1 năm 1979 và có 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • jody scheckter - Thể thao tốc độ RSS