john watson

john watson mới nhất: John Watson

3 năm trước

John Watson

John Watson (04/05/1946) là tay đua F1 người Anh từng 5 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông là người giữ kỷ lục chiến thắng chặng đua với vị trí xuất phát xa nhất (xuất phát P22 ở GP miền tây nước Mỹ năm 1983.