johnny cecotto

johnny cecotto mới nhất: Johnny Cecotto
3 năm trước

Johnny Cecotto

Johnny Cecotto (25/01/1956) là tay đua moto người Venezuela từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Johnny Cecotto

Johnny Cecotto (25/01/1956) là tay đua moto người Venezuela từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.