Johnny Cecotto

Johnny Cecotto (25/01/1956) là tay đua moto người Venezuela từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Johnny Cecotto

Johnny Cecotto (25/01/1956) là tay đua moto người Venezuela từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.

johnny cecotto

Johnny Cecotto

Johnny Cecotto (25/01/1956) là tay đua moto người Venezuela từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • johnny cecotto - Thể thao tốc độ RSS