Kurtis Kraft-Offenhauser

Kurtis Kraft

Đội đua tham gia F1 Indianapolis 500

Kurtis Kraft

Đội đua tham gia F1 Indianapolis 500

Nhật ký Formula 1 1950-Indy500-Johnnie Parsons chiến thắng

Nhật ký Indy500 1950 Chặng đua F1 thứ 3 trong lịch sử, chặng đua thứ 3 của mùa giải 1950 Trường đua: Indianapolis Pole: Walt Faulkner Chiến thắng: Johnnie Parsons (xuất phát P5) (Tiếp tục cập nhật)

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Kurtis Kraft-Offenhauser - Thể thao tốc độ RSS