Lee Wallard

Lee Wallard

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Lee Wallard Ngày sinh: 07/09/1910 Ngày mất: 29/11/1963 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia các chặng đua Indianapolis 500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 (Indy 500-1951)

Lee Wallard

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Lee Wallard Ngày sinh: 07/09/1910 Ngày mất: 29/11/1963 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia các chặng đua Indianapolis 500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 (Indy 500-1951)

Lee Wallard

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Lee Wallard Ngày sinh: 07/09/1910 Ngày mất: 29/11/1963 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia các chặng đua Indianapolis 500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 (Indy 500-1951)

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Lee Wallard - Thể thao tốc độ RSS