Libero Liberati

Tiểu sử Libero Liberati (20/09/1926-05/03/1962) là một tay đua Moto người Italia Libero Liberati vô địch thể thức 500cc mùa giải 1957 nhưng do mâu thuẫn với hãng xe Gilera nên bị đội đua này sa thải, không được tham gia mùa giải tiếp theo (1958). Ông chỉ đua vài chặng thể thức 250cc ở mùa […]

Libero Liberati

Tiểu sử Libero Liberati (20/09/1926-05/03/1962) là một tay đua Moto người Italia Libero Liberati vô địch thể thức 500cc mùa giải 1957 nhưng do mâu thuẫn với hãng xe Gilera nên bị đội đua này sa thải, không được tham gia mùa giải tiếp theo (1958). Ông chỉ đua vài chặng thể thức 250cc ở mùa […]

Libero Liberati

Libero Liberati

Tiểu sử Libero Liberati (20/09/1926-05/03/1962) là một tay đua Moto người Italia Libero Liberati vô địch thể thức 500cc mùa giải 1957 nhưng do mâu thuẫn với hãng xe Gilera nên bị đội đua này sa thải, không được tham gia mùa giải tiếp theo (1958). Ông chỉ đua vài chặng thể thức 250cc ở mùa […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Libero Liberati - Thể thao tốc độ RSS