Thẻ Archives: Marc Marquez

Marc Marquez

1/ Sơ lược Marc Marquez Alenta sinh ngày 17/02/1993 ở thị trấn Cervera, Cataluyna, Tây Ban Nha. Anh chọn số 93 vì đó là năm sinh của mình. Nickname là Con kiến xứ Cervera (Ant of Cervera), trên mũ bảo hiểm của anh