Marco Lucchinelli

Marco Lucchinelli (26/06/1954-) là tay đua moto người Italia từng vô địch thể thức 500cc năm 1981 và có 6 chiến thắng thể thức 500cc.

Marco Lucchinelli

Marco Lucchinelli (26/06/1954-) là tay đua moto người Italia từng vô địch thể thức 500cc năm 1981 và có 6 chiến thắng thể thức 500cc.

Marco Lucchinelli

Marco Lucchinelli

Marco Lucchinelli (26/06/1954-) là tay đua moto người Italia từng vô địch thể thức 500cc năm 1981 và có 6 chiến thắng thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Marco Lucchinelli - Thể thao tốc độ RSS