michel frustchi

michel frustchi mới nhất: Michel Frutschi
3 năm trước

Michel Frutschi

Michel Frutschi (06/01/1953-03/04/1983) là tay đua moto người Thụy Sỹ, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc bằng chiếc xe vô danh Sanvenero ở GP nước Pháp 1982. Ông qua đời ngày 03/04/1983 do gặp tai nạn ở GP nước Pháp 1983.