michele alboreto

GP Italia

Trường đua Monza đổi tên góc cua Parabolica thành góc cua Alboreto

Ban quản lý trường đua Monza đã quyết định đổi tên một trong những góc cua F1 nổi tiếng nhất thế giới-góc cua Parabolica thành góc cua Alboreto (tiếng Ý- Curva Alboreto) để tôn vinh cố tay đua F1 người Italia Michele Alboreto, người đã qua đời do gặp tai nạn ở một buổi thử […]

Michele Alboreto

Michele Alboreto (23/05/1956-25/04/2001) là tay đua F1 người Italia, từng có 5 lần chiến thắng F1. Sau khi giải nghệ, Alboreto qua đời ngày 25/04/2001 do gặp tai nạn khi đang thử xe Audi ở Đức.

GP Italia

Trường đua Monza đổi tên góc cua Parabolica thành góc cua Alboreto

Ban quản lý trường đua Monza đã quyết định đổi tên một trong những góc cua F1 nổi tiếng nhất thế giới-góc cua Parabolica thành góc cua Alboreto (tiếng Ý- Curva Alboreto) để tôn vinh cố tay đua F1 người Italia Michele Alboreto, người đã qua đời do gặp tai nạn ở một buổi thử […]

Michele Alboreto

Michele Alboreto (23/05/1956-25/04/2001) là tay đua F1 người Italia, từng có 5 lần chiến thắng F1. Sau khi giải nghệ, Alboreto qua đời ngày 25/04/2001 do gặp tai nạn khi đang thử xe Audi ở Đức.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • michele alboreto - Thể thao tốc độ RSS