Montjuic circuit

Trường đua Montjuic

Sự kiện chính Từng tổ chức F1-GP Tây Ban Nha Từng tổ chức MotoGP Tây Ban Nha Thông tin chung Địa điểm: Montjuic, Barcelona, Tây Ban Nha Khánh thành: 1932 Tình trạng hiện tại: Không còn hoạt động (thay thế bằng trường đua Circuit de Cataluyna) Thông tin tổ chức F1 Năm đầu tổ chức: […]

Trường đua Montjuic

Sự kiện chính Từng tổ chức F1-GP Tây Ban Nha Từng tổ chức MotoGP Tây Ban Nha Thông tin chung Địa điểm: Montjuic, Barcelona, Tây Ban Nha Khánh thành: 1932 Tình trạng hiện tại: Không còn hoạt động (thay thế bằng trường đua Circuit de Cataluyna) Thông tin tổ chức F1 Năm đầu tổ chức: […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Montjuic circuit - Thể thao tốc độ RSS