Monuments

Monuments là thuật ngữ để chỉ 5 giải đua xe đạp đơn chặng, lâu đời, khốc liệt và danh giá nhất trong làng đua xe đạp, bao gồm các giải đua Milan San Remo, Tour of Flanders, Paris Roubaix, Liege Bastogne Liege và Giro di Lombardia.

Monuments

Monuments là thuật ngữ để chỉ 5 giải đua xe đạp đơn chặng, lâu đời, khốc liệt và danh giá nhất trong làng đua xe đạp, bao gồm các giải đua Milan San Remo, Tour of Flanders, Paris Roubaix, Liege Bastogne Liege và Giro di Lombardia.

Tin tức về các giải đua xe đạp Monuments

Thuật ngữ

Monuments

Monuments là thuật ngữ để chỉ 5 giải đua xe đạp đơn chặng, lâu đời, khốc liệt và danh giá nhất trong làng đua xe đạp, bao gồm các giải đua Milan San Remo, Tour of Flanders, Paris Roubaix, Liege Bastogne Liege và Giro di Lombardia.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Monuments - Thể thao tốc độ RSS