nghi lễ anti-racism

nghi lễ anti-racism mới nhất: Đến lượt Charles Leclerc bị xem là kẻ phân biệt chủng tộc vì không chịu quỳ gối trong buổi lễ anti-racism

2 năm trước

Đến lượt Charles Leclerc bị xem là kẻ phân biệt chủng tộc vì không chịu quỳ gối trong buổi lễ anti-racism

Charles Leclerc là một trong 7 tay đua chọn cách đứng ở buổi lễ anti-racism do Lewis Hamilton phát động. Nhưng cách thể hiện quan điểm này của anh không làm vừa lòng những kẻ cực đoan và bị họ bôi bác trên mạng xã hội. Romain Grosjean cũng đã bị những ‘khủng bố tinh […]