pat hennen

pat hennen mới nhất: Pat Hennen
3 năm trước

Pat Hennen

Pat Hennen (27/04/1953-) là tay đua Moto người Mỹ, từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Pat Hennen

Pat Hennen (27/04/1953-) là tay đua Moto người Mỹ, từng 3 lần chiến thắng thể thức 500cc.