patrick depailler

Patrick Depailler

Patrick Depailler (09/08/1944-01/08/1980) là tay đua F1 người Pháp từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang đua thử ở GP nước Đức 1980.

Patrick Depailler

Patrick Depailler (09/08/1944-01/08/1980) là tay đua F1 người Pháp từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang đua thử ở GP nước Đức 1980.

Patrick Depailler

Patrick Depailler (09/08/1944-01/08/1980) là tay đua F1 người Pháp từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang đua thử ở GP nước Đức 1980.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • patrick depailler - Thể thao tốc độ RSS