patrick depailler

patrick depailler mới nhất: Patrick Depailler
3 năm trước

Patrick Depailler

Patrick Depailler (09/08/1944-01/08/1980) là tay đua F1 người Pháp từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang đua thử ở GP nước Đức 1980.

Patrick Depailler

Patrick Depailler (09/08/1944-01/08/1980) là tay đua F1 người Pháp từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang đua thử ở GP nước Đức 1980.