patrick tambay

patrick tambay mới nhất: Patrick Tambay

3 năm trước

Patrick Tambay

Patrick Tambay (25/06/1949-) là tay đua F1 người Pháp, từng có 2 chiến thắng F1.

Patrick Tambay

Patrick Tambay (25/06/1949-) là tay đua F1 người Pháp, từng có 2 chiến thắng F1.