pedro rodriguez

pedro rodriguez mới nhất: Pedro Rodriguez
3 năm trước

Pedro Rodriguez

Pedro Rodriguez (18/01/1940-11/07/1971). Tay đua F1 người Mexico, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Tên của ông và người em trai (Ricardo) được đặt cho trường đua Hermanos Rodriguez (Hermanos tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Anh Em) ở Mexico

Pedro Rodriguez

Pedro Rodriguez (18/01/1940-11/07/1971). Tay đua F1 người Mexico, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Tên của ông và người em trai (Ricardo) được đặt cho trường đua Hermanos Rodriguez (Hermanos tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Anh Em) ở Mexico