Peter Revson

Peter Revson (27/02/1939-22/03/1974) tay đua F1 người Mỹ, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang thử xe ở Nam Phi.

Peter Revson

Peter Revson (27/02/1939-22/03/1974) tay đua F1 người Mỹ, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang thử xe ở Nam Phi.

peter revson

Peter Revson

Peter Revson (27/02/1939-22/03/1974) tay đua F1 người Mỹ, từng 2 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời do gặp tai nạn khi đang thử xe ở Nam Phi.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • peter revson - Thể thao tốc độ RSS