phil carpenter

Phil Carpenter

Phil Carpenter (14/07/1947-) là tay đua Moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Phil Carpenter

Phil Carpenter (14/07/1947-) là tay đua Moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Phil Carpenter

Phil Carpenter (14/07/1947-) là tay đua Moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • phil carpenter - Thể thao tốc độ RSS