phil carpenter

phil carpenter mới nhất: Phil Carpenter

3 năm trước

Phil Carpenter

Phil Carpenter (14/07/1947-) là tay đua Moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Phil Carpenter

Phil Carpenter (14/07/1947-) là tay đua Moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc.