pierfrancesco chili

Pierfrancesco Chili

Pierfrancesco Chili (20/06/1964-) là tay đua moto người Italia, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Italia 1989.

Pierfrancesco Chili

Pierfrancesco Chili (20/06/1964-) là tay đua moto người Italia, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Italia 1989.

Pierfrancesco Chili

Pierfrancesco Chili (20/06/1964-) là tay đua moto người Italia, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Italia 1989.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • pierfrancesco chili - Thể thao tốc độ RSS