Ray Amm

Ray Amm mới nhất: Ray Amm
3 năm trước

Ray Amm

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: William Raymond Amm Ngày sinh: 10/12/1927 Ngày mất: 11/04/1955 Quốc tịch: Rhodesia (nay là Zimbabwe) Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1951-1954 Vô địch: 0 Chiến thắng: 3 (1 lần không được công nhận do cuộc đua kết thúc quá sớm vì thời […]

Ray Amm

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: William Raymond Amm Ngày sinh: 10/12/1927 Ngày mất: 11/04/1955 Quốc tịch: Rhodesia (nay là Zimbabwe) Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1951-1954 Vô địch: 0 Chiến thắng: 3 (1 lần không được công nhận do cuộc đua kết thúc quá sớm vì thời […]