Riccardo Patrese

Riccardo Patrese

Riccardo Patrese (17/04/1954-) là tay đua F1 người Italia, từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1.

Riccardo Patrese

Riccardo Patrese (17/04/1954-) là tay đua F1 người Italia, từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1.

Riccardo Patrese

Riccardo Patrese (17/04/1954-) là tay đua F1 người Italia, từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Riccardo Patrese - Thể thao tốc độ RSS