Ronnie Peterson

Ronnie Peterson (14/02/1944-11/09/1978), tay đua F1 người Thụy Điển, từng 10 lần chiến thắng chặng đua. Ông qua đời do gặp tai nạn ở GP Italia 1978 ở Monza.

Ronnie Peterson

Ronnie Peterson (14/02/1944-11/09/1978), tay đua F1 người Thụy Điển, từng 10 lần chiến thắng chặng đua. Ông qua đời do gặp tai nạn ở GP Italia 1978 ở Monza.

ronnie peterson

Ronnie Peterson

Ronnie Peterson (14/02/1944-11/09/1978), tay đua F1 người Thụy Điển, từng 10 lần chiến thắng chặng đua. Ông qua đời do gặp tai nạn ở GP Italia 1978 ở Monza.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • ronnie peterson - Thể thao tốc độ RSS