takazumi katayama

Takazumi Katayama

Takazumi Katayama (16/04/1951-) là tay đua moto người Nhật Bản, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Thụy Điển 1982.

Takazumi Katayama

Takazumi Katayama (16/04/1951-) là tay đua moto người Nhật Bản, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Thụy Điển 1982.

Takazumi Katayama

Takazumi Katayama (16/04/1951-) là tay đua moto người Nhật Bản, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Thụy Điển 1982.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • takazumi katayama - Thể thao tốc độ RSS