teuvo lansivuori

teuvo lansivuori mới nhất: Teuvo Lansivuori
3 năm trước

Teuvo Lansivuori

Teuvo Lansivuiori (09/12/1945-) là tay đua moto người Phần Lan từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc

Teuvo Lansivuori

Teuvo Lansivuiori (09/12/1945-) là tay đua moto người Phần Lan từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc