Tom Herron

Tom Herron (14/12/1948-26/05/1979) là tay đua moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở Isle of Man TT 1976

Tom Herron

Tom Herron (14/12/1948-26/05/1979) là tay đua moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở Isle of Man TT 1976

tom herron

Tom Herron

Tom Herron (14/12/1948-26/05/1979) là tay đua moto người Anh từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở Isle of Man TT 1976

Nhật ký MotoGP 1976-Isle Of Man TT-Tom Herron chiến thắng

Chặng đua thứ 5 của mùa giải MotoGP 1976 Trường đua: Isle of Man TT Course Chiến thắng: Tom Herron Xe: Yamaha Đây là chặng đua cuối cùng mà giải đua Isle of Man thuộc serie MotoGP. Từ mùa giải 1977, nó được thay thế bằng MotoGP nước Anh

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • tom herron - Thể thao tốc độ RSS