trường đua barcelona catalunya

Trường đua Barcelona-Catalunya

Sự kiện chính F1 Tây Ban Nha: 1991-nay (xem chi tiết) MotoGP Catalunya: 1996-nay (xem chi tiết) MotoGP Châu Âu: 1992-1995 Thông tin chung (màu đen là đường đua MotoGP) Khánh thành: 1991 Địa điểm: Montmelo, TP.Barcelona,Vùng Catalunya, Tây Ban Nha Các năm gần đây trường đua thường tổ chức cả F1 và MotoGP. Hai […]

Trường đua Barcelona-Catalunya

Sự kiện chính F1 Tây Ban Nha: 1991-nay (xem chi tiết) MotoGP Catalunya: 1996-nay (xem chi tiết) MotoGP Châu Âu: 1992-1995 Thông tin chung (màu đen là đường đua MotoGP) Khánh thành: 1991 Địa điểm: Montmelo, TP.Barcelona,Vùng Catalunya, Tây Ban Nha Các năm gần đây trường đua thường tổ chức cả F1 và MotoGP. Hai […]

Trường đua Barcelona-Catalunya

Sự kiện chính F1 Tây Ban Nha: 1991-nay (xem chi tiết) MotoGP Catalunya: 1996-nay (xem chi tiết) MotoGP Châu Âu: 1992-1995 Thông tin chung (màu đen là đường đua MotoGP) Khánh thành: 1991 Địa điểm: Montmelo, TP.Barcelona,Vùng Catalunya, Tây Ban Nha Các năm gần đây trường đua thường tổ chức cả F1 và MotoGP. Hai […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • trường đua barcelona catalunya - Thể thao tốc độ RSS