united states gp west

united states gp west mới nhất: GP Miền Tây nước Mỹ

3 năm trước

GP Miền Tây nước Mỹ

GP Miền Tây nước Mỹ (United States GP West) là chặng đua F1 được tổ chức từ năm 1976 đến 1983 ở trường đua Long Beach, California, Hoa Kỳ.