vật lý

Thuật ngữ

Tìm hiểu lực downforce

Downforce, lực ép xuống hay lực nén, là một lực khí động học theo chiều từ trên xuống dưới chỉ xuất hiện khi một vật thể chuyển động trong dòng không khí (hoặc khi không khí thổi vào vật thể)

Thuật ngữ

Tìm hiểu lực downforce

Downforce, lực ép xuống hay lực nén, là một lực khí động học theo chiều từ trên xuống dưới chỉ xuất hiện khi một vật thể chuyển động trong dòng không khí (hoặc khi không khí thổi vào vật thể)

Torque

Lý thuyết đua xe

Lực

Tìm hiểu lực tác động lên các xe đua Lực tác động lên chiếc xe trên đường thẳng Ở trên đường thẳng chiếc xe chịu tác động của các lực sau: -Nhóm lực kéo: Chủ yếu chỉ có lực phát ra từ động cơ -Nhóm lực cản: bao gồm lực ma sát và lực cản […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • vật lý - Thể thao tốc độ RSS