virginio ferrari

Virginio Ferrari

Virginio Ferrari (19/10/1952-) là tay đua moto người Ý, từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Virginio Ferrari

Virginio Ferrari (19/10/1952-) là tay đua moto người Ý, từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Virginio Ferrari

Virginio Ferrari (19/10/1952-) là tay đua moto người Ý, từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • virginio ferrari - Thể thao tốc độ RSS