(Tin ảnh) Fabio Quartararo: Các bạn có nhận ra tớ đội nón của ai không?