(31/03) Enea Bastianini: Làm một lon bò húc để chuẩn bị cho chặng đua tiếp theo

Bức ảnh được Enea Bastianini chia sẻ trên Instagram ngày 31/03/2021.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:    

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---