Ảnh đẹp tốc độ-Takaaki Nakagami phỏng chân ở Jerez-2

Nếu các bạn không cảm nhận được chặng đua MotoGP GP Andalucia 2020 nóng cỡ nào thì hãy nhìn vào bàn chân của Takaaki Nakagami sẽ rõ.

Nguồn: story facebook

Chủ đề:    

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---