Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các quốc gia đăng cai F1 và MotoGP

Kỷ lục Thể Thao Tốc Độ

9

Sebastian Vettel lập thành tích chiến thắng 9 chặng liên tục trong mùa giải 2013. 1 kỷ lục.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 06 Giờ 30, ngày 28/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
– Tổng số trường hợp mắc:  82.774
– Tổng số trường hợp tử vong:  2.814

Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:

1/Trung Quốc: 78.498 (ca nhiễm)-2.744 (tử vong)

Hồng Kông: 92-2

Ma Cao: 10-0

2/Italia: 655-17

3/Nhật Bản (đất liền): 207-4

Nhật Bản (tàu Diamond Princesss): 705-4

4/Singapore: 96-0

5/Mỹ: 60-0

6/Thái Lan: 40-0

7/Malaysia: 22-0

8/Úc; 23-0

9/Đức: 48-0

10/Việt Nam: 16-0

11/UAE: 19-0

12/Anh: 16-0

13/Pháp: 38-2

14/Canada: 13-0

15/Bahrain: 33-0

16/Nga: 2-0

17/Tây Ban Nha: 23-0

18/Phần Lan: 2-0

19/Bỉ: 1-0

20/Áo: 3-0

21/Brasil: 1-0

22/Hà Lan: 1-0

23/San Marino: 1-0


Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 Giờ 00, ngày 27/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
– Tổng số trường hợp mắc:  82.147
– Tổng số trường hợp tử vong:  2.801

Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:

1/Trung Quốc: 78.497 (ca nhiễm)-2.744 (tử vong)

Hồng Kông: 89-2

Ma Cao: 10-0

2/Italia: 453-12

3/Nhật Bản (đất liền): 172-3

Nhật Bản (tàu Diamond Princess): 705-4

4/Singapore: 93-0

5/Mỹ: 60-0

6/Thái Lan: 40-0

7/Malaysia: 22-0

8/Úc: 23-0

9/Đức: 27-0

10/Việt Nam:16-0

11/UAE: 13-0

12/Anh: 13-0

13/Pháp: 18-2

14/Canada: 12-0

15/Bahrain: 33-0

16/Nga: 2-0

17/Tây Ban Nha: 13-0

18/Phần Lan: 2-0

19/Bỉ: 1-0

20/Áo: 2-0

21/Brasil: 1-0


Tính đến 12 Giờ 20 , ngày 26 /02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

– Tổng số trường hợp mắc:  80.997
– Tổng số trường hợp tử vong:  2.763
Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:
1/Trung Quốc: 78.066 (ca nhiễm)-2.715 (tử vong)
Hồng Kông: 85-2
Ma Cao: 10-0
2/Nhật Bản (đất liền): 161-1
Nhật Bản (tàu Diamond Princess): 691-4
3/Italia: 322-11
4/Singapore: 91-0
5/Mỹ: 57-0
6/Thái Lan: 37-0
7/Bahrain: 23-0
8/Malaysia: 22-0
9/Úc: 22-0
10/Đức: 18-0
11/Việt Nam: 16-0
12/Pháp: 14-1
13/Anh: 13-0
14/UAE: 13-0
15/Canada: 11-0
16/Tây Ban Nha: 9-0
17/Nga: 2-0
18/Áo: 2-0
19/Phần Lan: 1-0
20/Bỉ: 1-0

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 16 Giờ 45, ngày 25/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
– Tổng số trường hợp mắc:  80.262
– Tổng số trường hợp tử vong:  2.706

Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:

1/Trung Quốc: 77.660 ca nhiễm-2.663 (tử vong)

Hồng Kông: 81-2

Ma Cao: 10-0

2/Nhật Bản (đất liền): 160-1

Nhật Bản (tàu Diamond Princess): 691-4

3/Italia: 245-7

4/Singapore: 90-0

5/Thái Lan: 37-0

6/Mỹ: 53-0

7/Malaysia: 22-0

8/Úc: 22-0

9/Đức: 16-0

10/Việt Nam: 16-0

11/UAE: 13-0

12/Pháp: 12-1

13/Anh: 13-0

14/Canada: 11-0

15/Nga: 2-0

16/Tây Ban Nha: 3-0

17/Phần Lan: 1-0

18/Bỉ: 1-0

19/Bahrain: 8-0


Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 08 Giờ 50, ngày 23/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
– Tổng số trường hợp mắc:  78.752
– Tổng số trường hợp tử vong:  2.460

Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:

1/Trung Quốc: 76.921 (ca nhiễm)-2.441 (tử vong)

Hồng Kông: 70-2

Ma Cao: 10-0

=>Chặng đua F1 GP Trung Quốc 2020 đã bị hoãn.

2/Nhật Bản (đất liền): 134-1

Nhật Bản (tàu Diamond Princess): 634-2

3/Singapore: 89-0

4/Italia: 77-2

5/Thái Lan: 35-0

6/Mỹ: 35-0

7/Malaysia: 22-0

8/Úc: 21-0

9/Đức: 16-0

10/Việt Nam: 16-0

11/UAE: 13-0

12/Pháp: 12-1

13/Anh: 9-0

14/Canada: 9-0

15/Nga: 2-0

16/Tây Ban Nha: 2-0

17/Phần Lan: 1-0

18/Bỉ: 1-0


Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 12 Giờ 00, ngày 22/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

– Tổng số trường hợp mắc: 77.813
– Tổng số trường hợp tử vong: 2.360

Đối với các quốc gia tổ chức Grand Prix F1 và MotoGP:

1/Trung Quốc: 76.290 (ca nhiễm)-2.345 (tử vong)
Hồng Kông: 69-2
Ma Cao: 10-0

=>Chặng đua F1 GP Trung Quốc 2020 đã bị hoãn.

2/Nhật Bản (đất liền): 110-1
Nhật Bản (tàu Diamond Princess): 634-2

3/Singapore: 86-0
4/Thái Lan: 35-0
5/Malaysia: 22-0
6/Úc: 21-0
7/Đức: 16-0
8/Việt Nam: 16-0
9/Mỹ: 35-0
10/Pháp: 12-1
11/Anh: 9-0
12/UAE: 11-0
13/Canada: 9-0
14/Italia: 21-1
15/Nga: 2-0
16/Tây Ban Nha: 2-0
17/Phần Lan: 1-0
18/Bỉ: 1-0

#nguồn: Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế

Ký ức Thể Thao Tốc Độ

MotoGP Argentina 2018

" Trừ Jack Miller, tất cả các tay đua khác bị lùi 3 hàng xuất phát do thay lốp "