08/12/1995 Ngày sinh Alex Rins

GP Emilia Romagna 2020-Lewis Hamilton chiến thắng-

Trường đua: Imola

Chiến thắng: Lewis Hamilton

Chủ đề:                

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---