Jack Miller: Chúc mừng giáng sinh! Hãy tận hưởng cuộc sống

Nhật ký ngoài trường đua Jack Miller 2021:

25/12/2020: Chúc mừng giáng sinh! Hãy tận hưởng những ngày mà ta đang sống

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ