Kimi Raikkonen: Chúc mừng năm mới! Mấy nhóc đừng bắt chước nhé!

Nhật ký ngoài trường đua Kimi Raikkonen 2021:

01/01/2021: Chúc mừng năm mới! Mấy nhóc đừng bắt chước hành động này cho đến năm 2035 nhé:

24/12/2020: Gia đình Rai chúc các bạn giáng sinh an lành!

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ