Max Verstappen: Năm mới giới thiệu người yêu mới Kelly Piquet

Nhật ký ngoài trường đua Max Verstappen 2021:

02/01/2021: Năm mới giới thiệu người yêu mới Kelly Piquet

31/12/2020: Tạm biệt cậu bạn bé nhỏ của tôi, RIP

19/12/2020: Cũng rinh được một chiếc cup về nhà

19/12/2020: Tớ sắp đi dự buổi FIA Gala nên phải bảnh bao một chút

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ