Maverick Vinales-Luôn có thái độ tích cực dù kết quả có thế nào đi nữa

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Maverick Vinales ngày 26/10/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Maverick Vinales

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ