Mclaren

Thông tin chung về Mclaren

Mclaren, tên đầy đủ là Mclaren Technology Group là một công ty có trụ sở ở Anh, chuyên hoạt động ở mảng đua xe thể thao và sản xuất xe hơi sang trọng.

Trên danh nghĩa Mclaren Group đang là công ty mẹ của đội đua Mclaren, tuy nhiên Mclaren Group được thành lập sau đội đua Mclaren khá lâu. Đội đua Mclaren được thành lập năm 1963, còn Mclaren Group thành lập năm 1985. Hiện tại thì Mclaren Group nắm giữ khoảng 85% cổ phần của đội đua Mclaren.

Nguồn: Tổng hợp, wikipedia

Chủ đề:    

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ