(Ngoài trường đua) Cal Crutchlow: Sắp đến Catalunya mà cánh tay bị thế này đây