(Suzuka 2005) Video highlight chiến thắng từ vị trí xuất phát thứ 17 của Kimi Raikkonen