Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/08

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/08 hàng năm: 20/08: Quốc khánh Hungary 2023: Chặng đua MotoGP Áo 2023 2006: Loris Capirossi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 2000: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1995: Luca Cadalora chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1978: Virginio Ferrari […]

Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/08

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/08 hàng năm: 20/08: Quốc khánh Hungary 2023: Chặng đua MotoGP Áo 2023 2006: Loris Capirossi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 2000: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1995: Luca Cadalora chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1978: Virginio Ferrari […]

20/08

Sự kiện Thể thao tốc độ ngày 20/08

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 20/08 hàng năm: 20/08: Quốc khánh Hungary 2023: Chặng đua MotoGP Áo 2023 2006: Loris Capirossi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 2000: Max Biaggi chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1995: Luca Cadalora chiến thắng MotoGP Cộng hòa Séc 1978: Virginio Ferrari […]

Nhật ký MotoGP 2000-GP Cộng hòa Séc-Max Biaggi chiến thắng

Nhật ký MotoGP Cộng hòa Séc 2000 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 11 của mùa giải -BXH: 1/Roberts (161 điểm) 2/Checa (123 điểm) 3/Rossi (112 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Max Biaggi P2/ Loris Capirossi P3/ Kenny Roberts P4/ Garry McCoy P5/ Valentino Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Norick […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • 20/08 - Thể thao tốc độ RSS