Ả Rập Saudi - Thông tin về các hoạt động đua xe ở Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi mới nhất: Chủ tịch FIA Ben Sulayem lo lắng việc Ả Rập Saudi muốn mua F1 với giá 20 tỷ USD