alex barros

Alex Barros

Alex Barros (18/10/1970-) là tay đua moto người Brasil, từng có 7 lần chiến thắng thể thức 500cc và MotoGP.

Alex Barros

Alex Barros (18/10/1970-) là tay đua moto người Brasil, từng có 7 lần chiến thắng thể thức 500cc và MotoGP.

Alex Barros

Alex Barros (18/10/1970-) là tay đua moto người Brasil, từng có 7 lần chiến thắng thể thức 500cc và MotoGP.

Nhật ký MotoGP 2001-GP Italia-Alex Barros chiến thắng

Nhật ký MotoGP Italia 2001 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 5 của mùa giải -BXH: 1/Rossi (91 điểm) 2/Abe (57 điểm) 3/Biaggi (54 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Rossi P2/ Roberts P3/ Capirossi P4/ Biaggi P5/ Barros Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Không có sự cố lớn Thứ tự: Roberts P1, Capirossi P2, Biaggi P3, Rossi P4, Barros P5, Nakano P6 L1/ Criville và Ukawa vượt Nakano lên P6 và P7 L2/ Barros vượt Rossi lên P4 L3/ Biaggi vượt Capirossi và Roberts lên P1 Barros vượt Capirossi lên P3 Thứ tự: Biaggi P1, Roberts P2, Barros P3, Capirossi P4, Rossi P5, Criville P6, Ukawa P7 L4/ Capirossi chiến với Barros Roberts chiến với Biaggi Rossi chiến với Capirossi L5/ Roberts bị Barros, Capirossi và Rossi vượt, tụt xuống P5 L6/ Barros vượt Biaggi lên P1 Rossi vượt Capirossi lên P3 L7/ Trời đổ mưa, cuộc đua tạm dừng Kết quả Race-1: Biaggi P1, Barros P2, Rossi P3, Capirossi P4, Roberts P5, Criville P7, Aoki P16 Race-2 (đường ướt) Xuất phát:  Aoki mất lái lao ra ngoài nhưng không bị té Thứ tự: Barros P1, Biaggi P2, Roberts P3, Abe P4, Capirossi P7, Rossi P12, Aoki P13 L2/ Roberts vượt Biaggi và Barros lên P1 Aoki vượt Rossi lên P12 L3/ Barros vượt Roberts lên P1 Aoki vượt lên P10 L5/ Roberts vượt Barros lên P1 Aoki vượt lên P7 L7/ Abe vượt Biaggi lên P3 Aoki vượt Capirossi lên P5 Rossi vượt lên P10 L8/ Aoki vượt Biaggi lên P4 L9/ Capirossi vượt Biaggi lên P5 Rossi vượt lên P9 L10/ Abe vượt Roberts lên P1 Aoki sau đó vượt cả Barros và Roberts lên P2 Roberts còn bị cả Barros và Capirossi vượt Thứ tự: Abe P1, Aoki P2, Barros P3, Capirossi P4, Roberts P5, Rossi P9 L12/ Capirossi vượt Barros lên P3 L13/ Abe P1 bị ngã xe Thứ tự: Aoki P1, Capirossi P2, Barros P3, Roberts P4, Biaggi P5, Rossi P7 L14/ Roberts P4 bị ngã xe L15/ Barros vượt Capirossi lên P2 Rossi vượt cả Biaggi và Criville lên P4 L16/ Rossi vượt Capirossi lên P3 nhưng lại bị ngã xe Kết quả Race-2: Aoki P1, Barros P2, Capirossi P3 Kết quả chung cuộc: Barros P1, Capirossi P2, Biaggi P3 Kết quả cuộc đua […]

Nhật ký MotoGP 2000-GP nước Đức-Alex Barros chiến thắng

Nhật ký MotoGP nước Đức 2000 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 10 của mùa giải -BXH: 1/Roberts (145 điểm) 2/Checa (116 điểm) 3/Capirossi (102 điểm) 5/Rossi (92 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Kenny Roberts P2/ Alex Barros P3/ Max Biaggi P6/ Valentino Rossi Diễn biến cuộc đua Xuất phát: Roberts P1, […]

Nhật ký MotoGP 2000-TT Assen-Alex Barros chiến thắng

Nhật ký Assen TT 2000 Thông tin trước cuộc đua -Chặng đua thứ 8 của mùa giải -BXH: 1/Roberts (125 điểm) 2/Checa (100 điểm) 3/Abe (85 điểm) 8/Rossi (57 điểm) Kết quả phân hạng Pole/ Loris Capirossi P2/Alex Criville P3/ Kenny Roberts P4/ Alex Barros Diễn biến cuộc đua -Xuất phát: Không có tai nạn […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • alex barros - Thể thao tốc độ RSS